Попередня
Зміст
Наступна
ЗМІСТ
Теорія

  1. Лiнiйнi програми.
  2. Арифметичнi вирази.
  3. Введення та виведення даних.
  4. Розгалуження. Логiчнi вирази. (Умовний перехiд).
  5. Оператор безумовного переходу.
  6. Оператор вибору варiанту.
  7. Циклiчнi алгоритми.
  8. Використання процедур та функцiй.
  9. Використання перелiчуваного та обмеженого типу даних.
  10. Одновимiрнi масиви.
  11. Двовимiрнi масиви.
  12. Текстовi величини (рядки)
  13. Використання множин.
  14. Використання записiв.
  15. Робота з файлами.
  16. Робота з клавiатурою.
  1
  17. Використання графiчного режиму.
  18. Рiзнi задачi.

   

Попередня
Зміст
Наступна