11 Клас (для вчителя)
УРОКИ ІНФОРМАТИКИ В ШКОЛІ
Попередня сторінка
Зміст
Наступна сторінка

Урок №2

Тема: Комп’ютер. Загальна будова. Принцип роботи. Системи числення. Логічні елементи.

Мета: поглиблення, узагальнення і систематизація знань учнів про будову комп’ютера, призначення його основних пристроїв, розширення поняття про системи числення та логічні елементи.

Хід уроку

  1. Перевірка домашнього завдання.
  2. Перевірка виконання домашнього завдання. Двоє учнів по черзі зачитують свої реферати.

  3. Мотивація навчання.
  4. Для того, щоб ефективно використовувати такий складний пристрій яким є комп’ютер треба знати елементи його будови та роботи.

  5. Актуалізація опорних знань учнів.
  6. Повторення знань про комп’ютер, його будову набутих в попередніх класах, з газет, журналів, науково-популярної літератури. Повторення понять інформації та предмету інформатики.

  7. Пояснення нового матеріалу.

Комп’ютер – це пристрій призначений для обробки, зберігання та передавання інформації.

Комп’ютер складається з таких основних пристроїв:

.

Системний блок – найголовніший пристрій комп’ютера (власне комп’ютер). Найголовнішим пристроєм системного блоку є процесор. За типом процесора визначають тип комп’ютера. Класифікація процесорів. Основна характеристика процесора – швидкодія тобто кількість операцій яку виконує процесор за одиницю часу. Поняття про швидкодію сучасних процесорів
Пам’ять – важливий пристрій комп’ютера. Поділяється на постійну (інформація зберігається в ній після виключення комп’ютера) та оперативну (після виключення комп’ютера інформація з такої пам’яті витирається). Перевага оперативної пам’яті полягає в можливості дуже швидко змінювати в ній інформацію (зчитувати та записувати). Постійна пам’ять дозволяє зберігати набагато більші об’єми інформації ніж оперативна. До постійної пам’яті відносяться такі пристрої як диски (гнучкі, тверді та компакт-диски). Для роботи з гнучкими дисками потрібні спеціальний пристрій – дисковід. Дисковід знаходиться в системному блоці комп’ютера. Для роботи з компакт-дисками спеціальні дисководи які називають CD-ROM-ами. Тверді диски виготовляються разом з дисководами. Найголовнішою характеристикою пам’яті є її ємність, що характеризує об’єм інформації який можна записати в цю пам’ять.

Дисплей – призначений для виведення інформації з оперативної пам’яті комп’ютера на екран. Види дисплеїв. Принцип роботи дисплею.

Клавіатура – призначена для введення інформації в оперативну пам’ять комп’ютера та керування іншими пристроями комп’ютера. Типи клавіатур.

Принтер – призначений для виведення інформації з оперативної пам’яті комп’ютера на папір. Види принтерів. Принцип роботи.

Мишка – для введення інформації та керування роботою комп’ютера.

Модем – для передавання інформації між комп’ютерами через телефонну мережу.

Комп’ютер - це дуже складний електронний пристрій. Принцип роботи комп’ютера можна поділити на роботу апаратної та програмної складових комп’ютера. Апаратна складова – це електронна схема яка працює під керуванням програмної складової частини комп’ютера – програми.
  1. Практична робота з комп’ютером.

Робота з клавіатурою комп’ютера. Введення та редагування текстів за допомогою текстового редактора.

2. Підсумок уроку.

Узагальнили знання про будову комп’ютера. Призначення його основних складових частин. Принцип роботи комп’ютера.

3. Домашнє завдання. Вивчити “Будова та робота комп’ютера”. Законспектувати “Системи числення, переведення чисел з однієї системи числення в іншу. Логічні елементи.”

Додаток 1.

Системи числення.

Більшість людей у своєму повсякденному житті користується десятковою системою числення. Ця система числення дістала свою назву через те, що в ній використовується десять цифр – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Весь шкільний курс побудований на вивченні предметів та явищ з використанням цієї системи числення. Чому десяткова а не якась інша система числення?

Розвиток математики про системи числення дав поштовх до створення машин, що “вміють” оперувати з числовою інформацією. Тепер ці машини називають комп’ютерами.

Двійкова система числення використовує тільки дві цифри 0 і 1.

Приклади двійкових чисел: 10010001. 111000101, 101.

Для переведення числа з двійкової системи числення в десяткову і навпаки використовують спеціальні правила.

Переведення числа з двійкової в десяткову:

Пронумерувати розряди двійкового числа справа наліво починаючи з нуля;
Обчислити суму добутків цифри розряду даного числа на два в степені номер розряду.

Отримана сума і буде десятковим представленням даного двійкового числа.

Приклад. Записати двійкове число 1001 в десятковій системі числення.

3 2 1 0 номери розрядів
1 0 0 1 дане двійкове число

1*23+0*22+0*21+1*20=8+1=9

Переведення числа з десяткової системи числення в двійкову розглянемо на такому прикладі:

Перевести число 234 в двійкову систему числення.

Отже 23610=111010102

Логічні елементи – це електронні схеми виготовлені у вигляді мікросхем. З логічних елементів побудовані всі пристрої комп’ютера. Вони призначені для виконання логічних операцій. Найпростішими логічними операціями є І, НЕ, АБО.

Логічні елементи зображають у вигляді невеликих прямокутників з одним, або декількома входами та виходами.

 Робота логічних елементів пояснюється таблицями істинності.

І

Не

Або

Вхід

Вхід

Вихід

Вхід

Вихід

Вхід

Вхід

Вихід

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

1

1

0

0

-

-

0

1

1

1

1

1

-

-

1

1

1

.

З таких простих логічних елементів за допомогою логічних схем утворюють складніші з них в свою чергу, ще складніші. Таким чином можна створили логічний елемент для будь-якої логічної операції.

Попередня сторінка
Зміст
Наступна сторінка